municipalityLogo ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината
Номер на партида

 • Забележка
 • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност във всеки един от отделите местни данъци и такси удобен за Вас.
 • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки следните две функционалности като задължителни полета:
  • ЕГН/Булстат/ЛНЧ и Номер на партида
  • ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН
 • Вашата партида можете да откриете на квитанция за платени задължения , на изпратеното Ви съобщение за текущата година или да го формирате по правилата - партидният номер може да бъде във формат:
  • xxxxYxxxxx, където х е цифра от 0 до 9, а Y е главна буква на латиница за физически лица или фирми, подали декларация по чл. 14 от ЗМДТ и обвързана с декларация по чл.17 от ЗМДТ;
  • Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ;
  • Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ;
  • Жxxx.._ ггммдд_xx, където х е цифра от 0 до 9. Партидния номер за жилищни имоти на фирми е съставен от партидния номер в стария програмен продукт(до 2012 година). Ж е главна буква на кирилица _дата на деклариране във формат година месец дата_код на отдел МДТ;
 • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН/БУЛСТАТ, независимо кой партиден номер за съответния отдел МДТ е посочен.
 • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация